Essilori grupi privaatsuspoliitika

 1.  Veebilehe aegnaha.ee vastutav andmetöötleja on Essilor grupp, mida esindab Optika Hulgikaubanduse OÜ, asukohaga Tallinn 10121,Kunderi 8. Reg. nr.11116361, KMKR nr. : EE100959051
 2.  Veebilehe kasutamisel iga kord, kui kasutaja edastab vastutavale töötlejale mis tahes teavet, mis võimaldab identifitseerida kasutajat, tema ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, arve esitamise aadressi või postiaadressi, telefoninumbrit või muud teavet, mis on saadud kasutajalt olenemata sellest, kas see on seotud toodete vaatamise või ostuga või teenuste või funktsioonide kasutamisega, kehtivad kasutaja suhtes selle privaatsuspoliitika ja küpsisefailide poliitika sätted, mis on kogu aeg jõus ning millega kasutaja peab tutvuma ning kinnitama, et on nendega nõus.
 3. Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid see on vajalik veebilehe kasutamiseks selles poliitikas sätestatud otstarbel.
 4. Teatud kohustusliku teabe esitamata jätmine võib tähendada, et ei ole võimalik hallata kasutajana registreerimist või kasutada teatud funktsioone või teenuseid, mis on veebilehe kaudu kättesaadavad.
 5. Telefonitsi või elektroonilise (e-posti teel) registreerimise käigus esitatud andmeid kogutakse ja kasutatakse järgmiseks otstarbeks:
  • veebilehe kasutaja identifitseerimine ning veebilehe funktsioonidele ja teenustele juurdepääsu tagamine kasutajale;
  • veebilehe kaudu kasutaja soetatud toodete ostu-müügi lepingu koostamine, sõlmimine ja sellele vastavuse tagamine;
  • veebilehe kaudu kasutaja esitatud tellimuste haldamine.
 1. Kasutaja võib kasutada oma isikuandmete suhtes juurdepääsu-, parandamis-, tühistamis- ja vastuväite esitamise õigust, saates vastavasisulise teate e-posti aadressile oho@essilor.ee
 2. Andmeid säilitatakse asjakohase otstarbe lakkamise hetkeni, mida kohaldatakse teatud andmete suhtes, või õigusnormides sätestatud aja jooksul. Pärast selle aja möödumist kustutab vastutav töötleja andmed.

 

„Küpsiste“ poliitika

 1. Küpsisefailid (nn „küpsised“) on informatiivsed andmed, eelkõige tekstifailid, mida säilitatakse veebilehe kasutaja lõppseadmes ning mis on ette nähtud veebilehe kasutamiseks. „Küpsised“ sisaldavad harilikult veebilehe nime, kust need pärinevad, nende lõppseadmes hoidmise aega ning kordumatut numbrit.
 2. Veebileht ei kogu automaatselt mingit teavet, v.a küpsisefailides sisalduv teave.
 3. Subjekt, kes paigutab kasutaja lõppseadmesse küpsisefaile ja omab neile juurdepääsu, on Optika Hulgikaubanduse OÜ
 4. Küpsisefaile kasutatakse järgmiseks otstarbeks:
  • veebilehe sisu kohandamine kasutaja eelistustega ja veebilehe kasutamise optimeerimine; eelkõige võimaldavad need failid kasutaja seadet ära tunda ja kuvada vastava veebilehe, mis on kohandatud kasutaja individuaalsete vajadustega;
  • statistika loomine, mis aitab aru saada, mil viisil kasutajad veebilehte kasutavad, mis võimaldab nende struktuuri ja sisu parendada;
  • kasutaja veebilehe seansi säilitamine (pärast sisselogimist), tänu millele ei pea kasutaja igal alamlehel uuesti kasutajanime ja parooli sisestama.
 1. Veebilehe raames kasutatakse kahte põhilist liiki küpsisefaile:
  • „seansiküpsised“ (session cookies) – need on ajutised failid, mida säilitatakse kasutaja lõppseadmes väljalogimise, veebilehelt lahkumise või tarkvara (veebilehitseja) väljalülitamise ajani;
  • „püsiküpsised“ (persistent cookies) – need on küpsisefailid, mida hoitakse kasutaja lõppseadmes kogu küpsisefailide parameetrites määratletud aja jooksul või kuni nende kasutajapoolse kustutamise ajani.
 1. Veebilehel kasutatakse järgmist liiki küpsisefaile:
  • „hädavajalikud“ küpsisefailid, mis võimaldavad kasutada veebilehel kättesaadavaid teenuseid, nt autentimiseks ettenähtud küpsisefaile kasutatakse veebilehel autentimist nõudvate teenuste puhul;
  • küpsisefailid, mis on ette nähtud ohutuse tagamiseks, nt veebilehel autentimise kuritarvitamise tuvastamiseks kasutatavad küpsisefailid;
  • „sooritusküpsised“, mis võimaldavad koguda teavet veebilehe kasutusviisi kohta;
  • „funktsionaalsed“ küpsisefailid, mis võimaldavad „meelde jätta“ kasutaja valitud seadeid ja personaliseerida kasutajaliidest, nt valitud keel või piirkond, kust kasutaja pärit on, fondi suurus, veebilehe välimus jms;
  • „reklaamiküpsised“, mis võimaldavad viia kasutajani reklaamisisu, mis on enam kohandatud nende huvidega.
 1. Paljudel juhtudel võimaldab veebilehtede sirvimiseks kasutatav tarkvara (veebilehitseja) vaikimisi küpsiste talletamist kasutaja lõppseadmes. Veebilehe kasutajad saavad küpsisefailide seadeid igal ajal muuta. Neid seadeid saab muuta eelkõige nii, et blokeeritakse küpsisefailide automaatne kasutamine veebilehitseja seadetes või teavitatakse nende igakordsest paigutamisest veebilehe kasutaja seadmesse. Üksikasjalik teave küpsisefailide kasutusvõimaluste ja -viiside kohta on kättesaadav tarkvara (veebilehitseja) seadetes.
 • Veebilehe haldur teatab, et küpsisefailide kasutamise piirangud võivad mõjutada veebilehel kättesaaadavaid teatud funktsioone.
 • Kasutaja lõppseadmesse paigutatud küpsisefaile võivad kasutada ka veebilehe halduriga koostööd tegevad reklaamiandjad ja partnerid.